Status jednostki

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach jest miejską jednostkę organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad działalnością Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach sprawuje Prezydent Miasta Katowice, poprzez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna
  • Gimnazjum Specjalne Nr 25

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach jest szkołą publiczną.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2017 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Szumlas
Ilość wyświetleń: 134
11 kwietnia 2017 12:09 (Michał Szumlas) - Zmiana treści zakładki.
11 kwietnia 2017 12:09 (Michał Szumlas) - Dodanie nowej zakładki.